پیچک( عباس معروفی )

شعر وادب پارسی

عناوین مطالب
- می‌گویند خدایان را که می‌بینی ( عباس معروفی )
- چه جوری فرار کنم که مرا بگيری؟( عباس معروفی )
- هيچ‌کس زودتر از من لبخند نمی‌زند( عباس معروفی )
- دلتنگی من تمام نمی‌شود( عباس معروفی )
- آنهمه جوهر می‌خواهم خدا( عباس معروفی )
- عاشقت باشم می‌میرم( عباس معروفی )
- آن‌همه دشت بی‌انتها ( عباس معروفی )
- نمی‌دانم از دل‌تنگی عاشق‌ترم( عباس معروفی )
- من فکر می‌کنم ( عباس معروفی )
- وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد( عباس معروفی )
- دوستت دارم" را در دستانم ( عباس معروفی )
- جز معصوم کسی در حوضخانه نبود،( عباس معروفی )
- عزيز دلم، می دانی سیم آخر چیست؟( عباس معروفی )
- عادت کرده ایم هر روز دوش بگیریم، ( عباس معروفی )
- بوی تنت را خدا ( عباس معروفی )
- ما بلد نيستيم از خدا ( عباس معروفی )
- تو میدانی از مرگ نمترسم، ( عباس معروفی )
- ما نسل بدبختی هستیم ( عباس معروفی )
- خیلی ها فکر می کنند سلامتی ( عباس معروفی )
- هی ،آﺩﻡ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻮﺳﺪ( عباس معروفی )
- دیگر سیبی نمانده نه برای من( عباس معروفی )
- مي خواهي با انگشتانم روي تنت نقاشي کنم( عباس معروفی )
- خوشبختی تعریف های گونه گون دارد( عباس معروفی )
- تا به حال کسی تو را با چشم هاش ( عباس معروفی )
- دنبال وجهي مي گردم که تمثيل تو باشد( عباس معروفی )
- تنهاتر از خدا شهرزاد قصه های ( عباس معروفی )
- وقتي هستي دست هاي من مهريه ي تن توست( عباس معروفی )
- اين روزها ديده اي ؟( عباس معروفی )
- وقتي قلبم در دل تو مي تپد( عباس معروفی )
- از نگاهت از بودنت از جاي دست هام روي تنت( عباس معروفی )
- داشتم نگاهت مي کردم( عباس معروفی )
- عاشقانه‌هاي ناب را براي کسي مي‌سرايند( عباس معروفی )
- نمي‌دانم چرا هر وقت مي‌روي سفر( عباس معروفی )
- با لب‌هام روی چشم‌هات( عباس معروفی )
- نمي دانستم که تو( عباس معروفی )
- تو که دست هات توفان را مهار مي کند( عباس معروفی )
- تو به دست‌هاي من فکر کن( عباس معروفی )
- وقتي نيستي در شهرها در خيابانها( عباس معروفی )
- بودنت زندگي را معنا مي کند( عباس معروفی )
- هیچ چیزی از تو نمی خواستم ( عباس معروفی )
- ببین! تو جاودانه شدی ( عباس معروفی )
- نه زمين شناسم نه آسمان پرداز ( عباس معروفی )
- اولين و آخرين بوسه ي عاشقانه را( عباس معروفی )
- پيش از آنکه به خواب بروم ( عباس معروفی )
- امروز خودم را آراسته ام ( عباس معروفی )
- هر حرف نام تو را(عباس معروفی )
- در آيه هاي من چشم هاي زيباي تو ( عباس معروفی )
- گناه کردم عاشق شدم ( عباس معروفی )
- آمده بودم تو را پیدا کنم( عباس معروفی )
- هیچ وقت تو را ترک نمیکنم( عباس معروفی )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد