تبلیغات اینترنتیclose
در باره سنفونی مردگان
پیچک( عباس معروفی )
شعر وادب پارسی

عباس معروفیتوجه توجه برداشت از زیر

http://www.tarikheardabil.blogfa.com/post-54.aspx

 

کتاب سمفونی  مردگان رمانی  که در اردبیل اتفاق افتاده و وقایع اردبیل را مورد بررسی قرار داده است ولی نمی تواند به عنوان یک منبع برای  شناخت تاریخ اردبیل باشد.

عباس معروفی. نویسنده کتاب سمفونی مردگان
تاریخ تولد: 27 اردیبهشت 1336
محل تولد: تهران
محل مصاحبه: دورِن و برلین - آلمان

چرا تقسیم بندی سمفونی را برای رمانتان انتخاب کردید؟

عباس معروفی: «سمفونی مردگان» تنها یک نام بر رمان نیست. من در ذهنم آدمها را سازبندی کرده ام و اگر موسیقیدان بودم، به جای رمان واقعا یک سمفونی می ساختم که در آن گاهی کلاغی بر شاخه درختی بگوید: «برف، برف!»

موسیقی در کار و زندگی من شاید مهم ترین نقش را دارد. از آن گذشته، برای یک روشنفکر درک موسیقی، مثل درک اکسیژ، حیاتی است.


س: یک فصل شامل چهار موومان و فصل آخر فقط یک موومان است. می توان فصل آخر را به معنای سمفونی ناتمام گرفت و یا داستان می باید در آنجا تمام می شد؟

ج: بله. معمولا یک سمفونی از چهار موومان تشکیل می شود. سمفوی مردگان هم از چهار موومان تشکیل شده که فرم اول، یعنی فرم موومان اول در پایان هم تکرار شده است. اگر دقت کرده باشید، موومان یکم با شماره ای مشخص شده: قسمت یکم، قسمت دوم.

می خواستم ارکستر دوباره به آغاز و فضای آغازین سمفونی بازگردد. شاید به این خاطر که یادم بود چایکوفسکی در «مرگ در پاریس» فرم آغازینش را تکرار نکرد و به کار کمی لطمه زد. از سویی دیگر زبان دراماتیک ما جمعا بیست و چهار ساعت است که چهل و سه سال زندگی در آن چرخ می خورد. زمان دراماتیک سمفونی مردگان در موومان یکم (در آغاز و در پایان) شکل می گیرد.

س: از تکنیک «سمفونی مردگان» بگویید.

ج: «سمفونی مردگان» به شیوه سیال ذهن روایت شده است. فروپاشی خانواده در فروپاشی زمانِ ذهنی اورهان اورخانی یا راوی رمان. دوربین فیلم برداری، جای زاویه دید قرار می گیرد. آن هم دوربینی که مرکّب است. هنگامی که دوربین بیرونی اورهان را روایت می کند، زمان حال رم%D