می‌گویند خدایان را که می‌بینی ( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
چه جوری فرار کنم که مرا بگيری؟( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
هيچ‌کس زودتر از من لبخند نمی‌زند( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
دلتنگی من تمام نمی‌شود( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
آنهمه جوهر می‌خواهم خدا( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
عاشقت باشم می‌میرم( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
آن‌همه دشت بی‌انتها ( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
نمی‌دانم از دل‌تنگی عاشق‌ترم( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
من فکر می‌کنم ( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
دوستت دارم" را در دستانم ( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
جز معصوم کسی در حوضخانه نبود،( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
عزيز دلم، می دانی سیم آخر چیست؟( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
عادت کرده ایم هر روز دوش بگیریم، ( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
بوی تنت را خدا ( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
ما بلد نيستيم از خدا ( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
تو میدانی از مرگ نمترسم، ( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
ما نسل بدبختی هستیم ( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
خیلی ها فکر می کنند سلامتی ( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
هی ،آﺩﻡ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻮﺳﺪ( عباس معروفی ) - پنجشنبه 14 شهريور 1392
دیگر سیبی نمانده نه برای من( عباس معروفی ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
مي خواهي با انگشتانم روي تنت نقاشي کنم( عباس معروفی ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
خوشبختی تعریف های گونه گون دارد( عباس معروفی ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
تا به حال کسی تو را با چشم هاش ( عباس معروفی ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
دنبال وجهي مي گردم که تمثيل تو باشد( عباس معروفی ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
تنهاتر از خدا شهرزاد قصه های ( عباس معروفی ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
وقتي هستي دست هاي من مهريه ي تن توست( عباس معروفی ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
اين روزها ديده اي ؟( عباس معروفی ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
وقتي قلبم در دل تو مي تپد( عباس معروفی ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
از نگاهت از بودنت از جاي دست هام روي تنت( عباس معروفی ) - چهارشنبه 13 شهريور 1392
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد