تبلیغات اینترنتیclose
عباس معرفی ، خواب دوم
پیچک( عباس معروفی )
شعر وادب پارسی

عباس معروفینوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ببین!
تو جاودانه شدی

این قلب برای تو می تپد
این دست ها تنت را

به حافظه ی جانش سپرده
این نگاه رد آمدنت را

از ته خیابان می گیرد هر روز
این قلم برای تو

می چرخد هنوز
در دلم شاعری

همچو شمع شعله می کشد
پروانه ی نارنجی من!

هر قطره که می چکم
یک شعر به دامنت می افتد

بزن به موهات
و راه بیفت

می خواهم آمدنت را
قاب کنم.

 

عباس معروفی

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 602

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

نه زمين شناسم
نه آسمان پرداز

گرفتارم
گرفتار چشمهاي تو

يک نگاه به زمين
يک نگاه به زمان

زندگي من از همين گرفتاري شروع ميشود
سبز آبي کبود من

چشمهاي تو
معناي تمام جملههاي ناتمامي ست

که عاشقان جهان
دستپاچه در لحظه ي ديدار

فراموشي گرفتند و از گفتار بازماندند
کاش ميتوانستم اي کاش

خودم را
در چشمهاي تو
حلقآويز کنم

 

 عباس معروفی

http://www.forum.98ia.com/t648169-4.html

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 397

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

اولين و آخرين
بوسه ي عاشقانه را

از لب هاي تو گرفتم
همه ي عمر به ديگران هديه دادم

اولين هديه ي خدا را
از چشم هاي تو گرفتم

اين لباسها
اين کفش ها

اين عطرهاي رنگ وارنگ
اين شال اين کلاه

اين ساعت شني
اين جغدهاي قشنگ را

از تو گرفتم
عشق را هزار بار ديده و شنيده ام

عشق را هزار بار خوانده و نوشته ام
اما نخستين بار

درس ها و دست هاي عشق را
از تو گرفتم

لذت و شادي و خوشبختي
در واژه ها مي رقصد

من اين لحظه هاي ناب را
من آغوش و مستي شراب را

از تو گرفتم
تبعيد و غربت و تنهايي

نمي دانستم جايم کجاست
چي بنويسم کجا بخوانم

رفيقي که مرا دريابد ، کو ؟
گل قشنگم

رفيق بزرگوار من
ماندن در خانه ي ادبيات را

از تو گرفتم
درد و رنج زندگي

همه کاه بود
دلتنگي ات کوه

کوهي که بر خانه ام فرو نشست
من اين زنده به گوري را
از تو گرفتم ؟

 

 

عباس معروفی

http://www.forum.98ia.com/t648169-4.html

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 665

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

پيش از آنکه به خواب بروم
همين جا کنارم نشسته بودي

گفتي : اگر خوابت برد
و از دلتنگيت مردم چي ؟

اگر بيدار شدي
در انتظار بوسه ات

مرده بودم چي ؟
مي شود خيالم را

گوشه ي خوابت گره بزنم ؟

نگاهت مي کردم که خوابم برد
حالا در خواب من

نيستي
مرا گذاشته و رفته اي

امکان نداشت مرا در تنهايي ام
جا بگذاري

امکان نداشت خانه را جهنم کني
اتفاق ناگواري افتاده است

تا مي آيم فکر کنم
چي از من ساخته و با من چه کرده اي

باورم نمي شود
با اين کلمات

زبانم مي سوزد
امکان ندارد اينهمه وقت
از من بي خبر باشي

عشق من
مي دانم اگر بيدار شوم

و چيزهايي که ديده ام
برات تعريف کنم

شاخ در مي آوري
از خنده روده بُر مي شوي

مي گويي : من ؟
عجب خواب هايي مي بيني

ديگر چي ديدي ؟
تعريف کن بخنديم آقاي من

اين خواب چقدر کش مي آيد
بگذار اين کابوس را بگذرانم

بگذار بيدار شوم
همه را برات تعريف مي کنم

اين خواب هم مثل سربازي تمام مي شود
گل قشنگم

اگر در جنگ کشته نشوم
اگر زنده بمانم

چشم هام را باز مي کنم
مي بينم کنارم نشسته اي

خم شده بر صورتم
من در انتظار يک لبخند

تو در انتظار يک بوسه
مگر نمي شود ؟

 

عباس معروفی

http://www.forum.98ia.com/t648169-4.html

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 810

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

انتظار

 

امروز خودم را
آراسته ام

گفتي که ظهر مي آيي
و من يادم رفت بپرسم

به افق تو يا من ؟
و تو يادت رفت بگويي

فردا يا روزي ديگر ؟
چه فرقي مي کند ؟

خودم را آراسته ام
عطر زده و منتظر

با لباسي که خودت تنم کرده اي

 

عباس معروفی

http://www.forum.98ia.com/t648169-4.html

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 461

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

هر حرف نام تو را
با عطر گلی می آمیزم

هر خواب گندمزاری را
با نسیم نگاهم

بر تنت می نوازم
هر آوای پرنده ای را

از موهای تو می گذرانم
هر شراب نابی را

با مستی لبهای تو
مزه مزه می کنم

صدای تو
باد را برمی گرداند

گل قشنگم
برمی گردم

پیش از آن که تو را بشناسم برمی گردم
و در ابتدا و انتهای ذهنت ورق می خورم

می خواهی قبل و بعد ذهنت را ببوسم ؟

 

 

عباس معروفی

http://www.forum.98ia.com/t648169-3.html

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 438

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

در آيه هاي من
چشم هاي زيباي تو

ناپيداست
در آيه هاي من

پيچ و تاب اندامت ناپيداست
در آيه هاي من

صداي مهربانت
با پرنده ها به تابستان کوچ کرده

و برف
اين برف و اين آسمان شگرف

روي خاطره هاي تو را
سفيد مي کنند

 

 

عباس معروفی

http://www.forum.98ia.com/t648169-3.html

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 833

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

گناه کردم
عاشق شدم

و به این جرم
مرا خواهند آویخت

پروایی نیست، پروانه ی من
بگذار سربه هوا شوم

بگذار ببینم عنکبوت ها
کجای سه کنج آسمان

تار بسته اند
بگذار خدا زیر گلویم

سه تار بزند
خطی دور تار دور
جای طناب دار را ببوس

 

عباس معروفی

http://www.forum.98ia.com/t648169-3.html

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 542

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

آمده بودم تو را پیدا کنم

سبز آبی کبود!

کار دیگری در این دنیا نداشتم

مگر نه این که سال ها

ستاره رصد میکنند

عمر و جانشان را میگذارند

و ستارهای میشود: ب 612؟

خیال کن ستارهی من نیستی

نفس بکش

سوسو بزن

بخند و باش

من که میدانم ستاره ی منی

 

عباس معروفی

http://www.forum.98ia.com/t648169-3.html

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 741

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

هیچ وقت تو را ترک نمیکنم

حتی اگر

توی این دنیا نباشم

هر وقت

به دوست داشتن فکر ميکنم

ابديت

و تمامي شب ها

با نام تو

بر سينه ام

سنجاق ميشود.

ميداني ؟

ميداني از وقتي دلبسته ات شده ام

همه جا

بوي پرتقال و بهشت ميدهد ؟

هر چه ميکنم

چهار خط براي تو بنويسم

ميبينم واژه ها

خاک بر سر شدهاند

هرچه ميکنم

چهار قدم بيايم

تا به دست هايت برسم

زانوهايم ميخمد .

نه اينکه فکر کني خسته ام ،

نه اينکه تاب راه رفتن نداشته باشم

نه .

تا آخرش همين است

نگاهت به لرزه ام مي اندازد

 

 

عباس معروفی

http://www.forum.98ia.com/t648169-3.html

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 906

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

وقتی خدا می خواست تو را بسازد،

 چه حال خوشی داشت،

چه حوصله ای !

اين موها، اين چشم ها ....

خودت می فهمی؟

من همه اين ها را

دوست دارم....

 

عباس معروفی

http://www.forum.98ia.com/t648169-3.html

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 407

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

قشنگی زندگی

یکیش موهای توست

گل من!

نه این که راه بروی

باد را پریشان کنی
نه!

در آغوشم بخوابی

که موهات را نفس بکشم

آرام

در باغ روحت بچرخم

در بهشت پرتقال و نارنج

و قشنگی بودنت را

به تنت بگویم.

 

عباس معروفی

http://www.forum.98ia.com/t648169-3.html

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 321

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

از اين تنهايی هزارساله

خسته ام

از بس تنهايی غذا خورده ام

تا لقمه ای نان به دهن میگذارم

باران شروع میشود

و من چتر ندارم

تو را دارم.
...
میدانی؟

میدانی چرا بند نمیآيد

اين باران؟

خدا از خجالت آب شده. .

 

عباس معروفی

http://www.forum.98ia.com/t648169-3.html

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 275

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

دست هایت مال من؟

با دست های من بنويس

با دست های من غذا بخور

با دست های من موهایت را مرتب کن

فقط دست هایت را

از تنم بر ندار...!

 

عباس معروفی

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 291

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 13 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

موهام خيس خيس است.

بپيچمش به انگشتهای تو؟

نمیدانم.

میخواهم بيايم توی بغلت.

با لباس بيايم؟

نمیدانم.

میخواهم شروع کنم به بوسيدنت.

تا هميشه؟
...
صبح که چشم باز کنم

موهام فرفری شده

اين را میدانم

 

عباس معروفی

http://www.forum.98ia.com/t648169-2.html

برچسب ها : ,

موضوع : عباس معرفی ، خواب دوم, | بازديد : 287

صفحه قبل 1 صفحه بعد